آموزش نرم افزار Power BI

  • مدت زمان 03:00:03
  • امتیاز دوره
  • هزینه دوره 47,000 تومان
  • امتیاز ثبت نام 35
  • سطح متوسط
ورود به دوره