آموزش مقدماتی شخصیت شناسی DISC

آموزش مقدماتی شخصیت شناسی DISC

  • مدت زمان تقریبی 1:00:00
  • سطح مقدماتی
  • زمان تقریبی انتشار 1398/04/01
پیش ثبت نام