آموزش پیشرفته شخصیت شناسی DISC

  • مدت زمان 07:59:57
  • رای دوره (0 رای)
  • هزینه دوره 117,600 تومان 168,000 تومان
  • آزمون آنلاین ندارد
  • امتیاز ثبت نام 80
  • سطح پیشرفته
ورود به دوره